[1]
Mahboob Alam Farooq 2022. سید امیر علی ؒ کا تفسیر مواھب الرحمان میں تفسیر ابن کثیر سے اخذ واستفادہ کے منہج کا تجزیاتی مطالعہ : An Analytical Study of methodology of epitomization from Tafseer Ibn-e- Kaseer by Sayyed Ameer Ali in Tafseer Muwahib –Ul-Rahman. Al-Azm (Journal For Islamic & Arabic Research). 3, 2 (Dec. 2022), 20–34.